Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

luksfer
0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaanomalia anomalia
3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaanomalia anomalia
luksfer
Reposted fromdreamadream dreamadream viaanomalia anomalia
luksfer
1308 e1f3
Reposted fromkarahippie karahippie viaanomalia anomalia
luksfer
4746 3f62
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek

July 12 2018

luksfer
2928 a4b1
Reposted fromsaku saku vialittlefool littlefool
luksfer
Reposted fromantichris antichris vialittlefool littlefool
luksfer
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus vialittlefool littlefool
luksfer
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viamglistyporanek mglistyporanek
luksfer
8597 0929 500
luksfer
luksfer
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialittlefool littlefool
luksfer
8491 1afb
luksfer
0671 c255 500
luksfer
8196 54fd 500
My mad fat diary. (2013)
luksfer
8881 7277 500
luksfer
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
luksfer
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viafriends friends

July 11 2018

luksfer
7153 905a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl